Kjærulf siden 1448

Efterslægt efter Anders Ullf

Anders Ulff eller Anders Kjærulfs søn: Anders Andersen Kjærulf, boede i 1448 i Fogedgaard i Vadum Sogn og var Foged i Kjær Herred. Han nævnes også 1450 og 1454.